Buổi 1: Giới thiệu khóa học

Thời gian: 1 giờ
Địa điểm: Online Zoom
Nội dung: Giới thiệu khóa học, làm quen mô hình học, chẩn bị các công cụ cho khóa học.

Buổi 2: Cài đặt môi trường

Thời gian: 2 giờ
Địa điểm: Online Zoom
Nội dung: Hướng dẫn cấu hình môi trường lập trình trên máy tính và thực hành cấu hình và sửa lỗi.

Buổi 3: Cấu trúc của một trang web

Thời gian: 2 giờ
Địa điểm: Online Zoom
Nội dung: Hiểu về bố cục của một website cần có và khái niệm của các ngôn ngữ lập trình cơ bản html, css, js. Các loại hình website và công dụng của từng loại hình.

Buổi 4: Setup mã nguồn và cài đặt giao diện

Thời gian: 2 giờ
Địa điểm: Online Zoom
Nội dung: Hướng dẫn cài đặt mã nguồn wordpress và cài đặt giao diễn mẫu (flatsome)

Buổi 5: Cài đặt Elementor và các công cụ editor

Thời gian: 2 giờ
Địa điểm: Online Zoom
Nội dung: Hướng dẫn cài đặt cộng cụ editor, giới thiệu các loại editor và công dụng của từng loại.

Buổi 6-10: Thiết kế 1 Landingpage

Thời gian: 10 giờ (5 buổi)
Địa điểm: Online Zoom
Nội dung: Hướng dẫn về bố cục của một trang landingpage, các mẫu bố cục thường gặp, thực hành thiết kế một landingpage theo ngành nghề mình thích.

Buổi 11-15: Xây dựng trang tin tức, cẩm nang

Thời gian: 10 giờ (5 buổi)
Địa điểm: Online Zoom
Nội dung: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình plugin cần thiết cho một trang blog, tùy chỉnh giao diện trang blog, các lưu ý khi xây dựng nội dung giúp SEO tốt.

Buổi 16-22: Xây dựng trang bán hàng

Thời gian: 14 giờ (7 buổi)
Địa điểm: Online Zoom
Nội dung: Hướng dẫn cài đặt và cấu hình các plugin cần thiết cho trang bán hàng. Tùy chỉnh giao diện trang bán hàng và cách xây dựng phiểu thu hút khách hàng.